SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA V LIPOVCI

Všem děkujeme za hojnou účast na slavnostním otevření komunitního centra v Lipovci, kterého se zůčastnilo mnoho významných osobností. Komunitnímu centru slavnostně požehnala Jeho Exelence biskup Pavel Konzbul. Na akci byla dobrá nálada i občerstvení, pro děti byla připravena spousta her a odměn. V příjemné atmosféře se všichni mohli zůčastnit volné prohlídky zrekonstruovaných prostor, které prováděla jako generální dodavatel naše firma MIV Trade s.r.o. 


Pozvánka na slavnostní otevření komunitního centra v Lipovci

Srdečně Vás zveme na akci se svými rodinami a dětmi, na které čekají soutěže a výhry a pro dospělé je připravené občerstvení gril s výčepem. Slavnostní zahájení se koná v neděli 25.8.2019 od 14h k otevření komunitního centra, které je po celkové rekonstrukci, kterou prováděla naše firma MIV Trade s.r.o. jako generální dodavatel stavby. Od března 2019 ve farnosti vzniklo komunitní centrum, ve kterém je byt duchovního správce i prostory pro společenské a pastorační akce a budou zde probíhat školicí programy. Také zde bude vyhrazen prostor pro sociálně-poradenskou práci Oblastní charity Blansko. Projekt Komunitní centrum Lipovec je financován z EU.

Něco málo k historie farnosti: První zmínka o kostele a farnosti v Lipovci pochází z roku 1437. Původní kostel roku 1600 vyhořel a v roce 1650 byl obnoven. Avšak i tento kostel zanikl následkem velkého požáru v roce 1822. Nový kostel byl pak postaven o několik desítek metrů od původního a vysvěcen roku 1843.

V roce 2015 se farnost přihlásila do soutěže o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje v roce 2014. V tomto roce totiž farnost pokračovala ve třetí etapě opravy kostela, která se týkala opravy presbytáře a oken severozápadní strany.

http://lipovec.mojefarnost.cz/?q=node/6