Oprava Kostela svatého Jana Křtitele v Doubravicích nad Svitavou

  • kompletní oprava omítek – nátěr Paulín
  • oprava a nátěr dřevěných prvků
  • oprava klepmpířských prvků z CU plechu
  • oprava svodů, žlabů a nové parapety
  • oprava střechy kostela

Naše Firma MIV Trade s.r.o se může pyšnit další dokončenou opravou kostela. Tato stavba je dominantou v Doubravicích nad Svitavou a i pouze projíždějící si musí povšivnout této vyjímečné stavby, která je kulturní památkou naší vlasti. První písemná zmínka o faře pochází z roku 1358. V roce 1760, při velkém požáru městečka, vyhořel i kostel včetně vnitřního vybavení. Zásluhou hraběte Antonína Karla Josefa Salma byl opraven a přestavěn do dnešní podoby. Jako památka druhé kategorie je kostel veden u Státní památkové péče.