Isover Twinner

1934241_922889534414846_4746031415358505963_nIsover TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem a krycí deskou Isover TF PROFI tloušťky 30 mm. Spojení je provedeno průmyslovým slepením pomocí PUR lepidla, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty v tloušťkách 100 – 300 mm (Součinitel λD = 0,034 Wm-1K-1 do tloušťky 200 mm, nad 200 mm λD = 0,033 Wm-1K-1). Izolační desky Isover TWINNER jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony). Izolační část EPS je v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností email

 

Vyškov fasáda Němec3

 

Komplektní rekonstrukce - RD Vyškov
Komplektní rekonstrukce – RD Vyškov

Napsat komentář